In het voorjaar organiseert VENI de algemene ledenvergadering (ALV). Hierin wordt de gang van zaken in de vereniging van afgelopen jaar besproken. Tevens worden de plannen en de begroting voor aankomend jaar gepresenteerd. Dit jaar zal deze op vrijdag 8 maart gehouden worden. Verdere details worden binnenkort gedeeld.

In tegenstelling tot andere activiteiten, waarbij ook faculteitsleden en studenten welkom zijn, staat aanmelden voor de ALV enkel open voor VENI-leden.

Categorie
Tags